Inschrijving kick-off deel 2 ‘Een toekomstplan voor jouw organisatie in Brussel’: workshops

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport biedt een ondersteuningstraject aan voor cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die starten of bezig zijn met de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan.

Op 26 mei organiseerde ze een webinar met Tom Palmaerts en online chatgroepen, met het oog op inspiratie en informatie vanuit de verschillende sectoren. Op 6 oktober organiseert ze in de Beursschouwburg workshops die deze organisaties verder op weg helpen bij de opmaak van jullie meerjarenplan voor de komende periode.

De inhoud van de workshops zijn bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij een kwaliteitsvol organisatiebeleid en bij de opmaak van een meerjarenbeleidsplan voor de organisatie en/of de werking.

PRAKTISCH

Inschrijven is gratis maar wel verplicht.

Omwille van de coronamaatregelen is het aantal deelnemers per workshop beperkt. We proberen bij de verdeling van de workshops zoveel mogelijk cultuur, -jeugd- en sportorganisaties de kans te geven deel te nemen aan de workshops. Ten laatste één week voor workshops ontvang je een e-mail met jouw definitieve keuze(s) en alle praktische informatie. Kijk dus zeker je mailbox na voor deze bevestigingsmail.  

De workshops in de namiddag starten om 14.45 u. in de Beursschouwburg, en tot 17.30 u. (met een kwartier pauze). We verwelkomen je graag vanaf 14.15 u.
De workshops ’s avonds starten om 18.30 u. in de Beursschouwburg, en tot 21.15 u. (met een kwartier pauze). We verwelkomen je graag vanaf 18.00 u.
Ik neem deel aan de volgende workshops in de namiddag (14.45 tot 17.30 u.):
1. Meer impact in je toekomstplan (VOLZET)
Met jouw organisatie bouw je de komende jaren verder aan een mooier, milieuvriendelijker, sportiever, sociaal rijker Brussel. Je zet je dagelijks met hart en ziel in voor jouw doelgroep en probeert de maatschappij ten goede te veranderen. Maar wat betekenen jouw plannen en acties voor jouw stakeholders en doelpubliek? Met andere woorden: welke impact heb je op hun leven?
In deze interactieve workshop kom je meer te weten over ‘maatschappelijke impact' en hoe dat kan inzetten om jouw project en activiteiten impactvol te ontwerpen vanuit de eigenheid van jouw organisatie. Zo kan je jouw activiteiten opvolgen en bijsturen waar nodig met het oog op de toekomst.
Deze workshop is er voor alle medewerkers van jouw organisatie, iedereen die betrokken is bij de raad van bestuur, vzw’s die nood hebben aan of zin hebben in vernieuwing, voor zowel grotere als kleinere organisatie.
Deze workshop wordt begeleid door Tomas De Groote van Sociale InnovatieFabriek

2. Brussel in cijfers en kaarten
Brussel, een kleine wereldstad. Op zowat 30 jaar is de stad geëvolueerd van de industriële hoofdstad van België naar een internationaal en kosmopolitisch centrum en dat zorgt voor een aantal dynamieken en spanningsvelden op vlak van tewerkstelling, huisvesting, onderwijs en mobiliteit en zo meer. Waar vinden we al deze cijfers en hoe lezen we deze voor een goede omgevingsanalyse op niveau van Brussel en van wijken? Tijdens deze workshop bekijken we Brussel van bovenuit in al zijn sociaal-ruimtelijke aspecten, krijgen jullie bronnen en cijfermateriaal mee en reflecteren we hier samen over vanuit de eigen werkervaring.
De workshop is er voor iedereen die wil weten hoe Brussel in elkaar zit, welke dynamieken en uitdagingen er spelen en hoe wijken van elkaar verschillen, voor zowel diegenen die al lang of nog maar net in Brussel werken.
Deze workshop wordt begeleid door Eefje Vloeberghs, bibliothecaris van ‘bib Joske’ en werkte eerder voor Cosmopolis, een onderzoekscentrum over stad en cultuur aan de VUB en de Brussels Academy.

3. Een straf financieel meerjarenplan
Je financiële plan is een werkinstrument dat je kan helpen om zicht te krijgen op wat er (financieel) nodig is om je doelstellingen te realiseren. Dat doen we door het inschatten van het kostenplaatje (begroting), monitoren of je binnen je financiële krijtlijnen blijft en de kasplanning op te volgen, bv. ‘staat er op elk moment genoeg geld op de rekening om de uitgaven te kunnen betalen?’. Tijdens deze workshop belichten we niet enkel uitgaven, maar ook hoe je alles kan financieren met een combinatie van subsidies, eigen inkomsten, aanvullende financiering, sponsoring, etc. 
We gaan actief aan de slag met de opmaak van een meerjarenbegroting gekoppeld aan de organisatiedoelstellingen en bekijken samen hoe we de uitgaven nadien kunnen monitoren en de financiering kunnen plannen.
Je hoeft géén boekhouder te zijn om deze sessie te volgen, maar het is wel belangrijk dat je zicht hebt op waar je organisatie voor staat, wat ze wil realiseren en hoe de huidige uitgaven en inkomsten er uit zien. 
Deze workshop wordt begeleid door Tijs Vastesaeger van Doenker 

4. Het beleidsplanningsproces van A tot Z
Om een beleidsplan op te maken doorloop je een aantal stappen: je onderzoekt de subsidievoorwaarden, bepaalt de missie en visie van je organisatie, reflecteert over de interne en maatschappelijke uitdagingen, kansen, bedreigingen die je in de komende jaren moet aanpakken… Dat alles vertaal je dan naar strategische en operationele doelstellingen, gekoppeld aan een financieel plan. 
Hoe begin je hieraan? Hoe schrijf je een plan waar de subsidiegever warm van wordt? En hoe maak je er tegelijk ook echt ‘jouw’ beleidsplan van, een compact en bruikbaar werkdocument voor je team, stakeholders en publiek? 
In een goedgevulde sessie reiken we je een aantal kernvragen aan die je op weg helpen, en tips en tricks om je beleidsplan naar een hoger niveau te tillen.
Deze workshop wordt begeleid door Sabine Craenen van Scwitch 

5. Gedeelde ambities voor jouw werking 
Om organisaties, afdelingen of teams optimaal en doelgericht te laten samenwerken, is het cruciaal dat alle neuzen in dezelfde richting staan.
In deze workshop experimenteren we met het uitwerken van zo’n ambitie. Zodat jij achteraf ook met jouw groep op een participatieve manier zo’n ambitie kan schrijven. In een eerste blok analyseren we de elementen die impact hebben op het tot stand komen van zo’n ambitie.  Om nadien een 'collectieve ambitie' uit te werken. Na 5 schrijfrondes komen we tot een korte tekst die beschrijft hoe het team op (middel)lange termijn nl. in 2026, gezien wil worden. En we gaan ook verder. Deze collectieve ambitie wordt daarna vertaald naar een plan, naar gewenst gedrag en rollen voor medewerkers en vrijwilligers. Door het proces tijdens deze workshop te doorlopen, kan je elementen zoeken en vinden waarmee je zelf aan de slag wil in je eigen organisatie. Om je daarbij te helpen geven we je op het einde van de sessie een concreet stappenplan mee.
Deze workshop wordt begeleid door Charis of Dries van Knowledge On the Spot (KOS)

 
Ik neem deel aan de volgende workshops 's avonds (18.30 tot 21.15 u.):
6. Samenwerken met partnerorganisaties: belangrijker dan ooit (VOLZET)
De voorbije maanden is nog maar eens duidelijk geworden hoe noodzakelijk het geworden is om een goede samenwerking uit te bouwen tussen organisaties, overheden, bedrijven. In deze PRONET workshop krijg je concrete tools en inzichten om dit met jouw organisatie te realiseren.
Deze interactieve workshop wordt begeleid door Veerle Opstaele van Artevelde Hogeschool.

7. Een sterk bestuur dat mee je organisatiebeleid vormgeeft
Deugdelijk bestuur: wat houdt dat juist in? En hoe kan je er jouw organisatie nog beter door laten werken? In deze workshop staan we stil bij de facetten van deugdelijk bestuur. Vervolgens duiken we in de diepte: vernieuwing van de bestuursorganen, betrekken van het bestuur en een goede beslissingsmatrix voor een goedwerkend bestuur.
Deze workshop is er voor iedereen die betrokken is bij de raad van bestuur, vzw’s die nood hebben aan vernieuwing en betere afspraken, zowel grotere als kleinere organisaties. We staan stil bij theoretische kaders, goede voorbeelden en valkuilen met veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen tussen de aanwezigen.
Deze workshop wordt begeleid door Juliska van Hauwermeiren van Strategies & leaders https://www.strategiesandleaders.com

8. Van een organisatiebeleid naar een plan voor de lokale werking (en ook omgekeerd) (AFGELAST)
Hoe vertaal je een landelijk beleidsplan naar de specifieke Brusselse en lokale context? Hoe kan de Brusselwerking inspireren of als labo fungeren voor de bredere organisatie?
De workshop is er voor iedereen die betrokken is bij een Brusselse en/of lokale werking die deel uitmaakt van een koepelorganisatie, mét bijhorend regionaal of landelijk beleidsplan. Deze workshop is opgezet als een intervisiemoment. We vertrekken vanuit jullie concrete praktijken en we leren van elkaar.
De workshop wordt professioneel begeleid.

9. Je organisatie verkopen met je plan

Bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan wil je als vzw een plan dat goed oogt, maar vooral ook dat het meer is dan enkel mooi op papier. Je wil er de wereld mee veroveren! Je wil dat het plan leeft en enthousiasmeert.  Dat anderen je verhaal kennen en de maatschappelijke meerwaarde van jouw organisatie en werking erin zien.
Misschien lukt dat vandaag moeilijk? Of ben je op zoek naar manieren om je verhaal helder te krijgen of te verfijnen? We gaan dieper in op de doelgroep waarmee je communiceert en hoe je best je verhaal voor die doelgroep of doelgroepen brengt. Je krijgt concrete tips voor een duidelijke boodschap die binnen komt en blijft hangen.
Deze workshop wordt begeleid door Marianne Callebaut van Strategies & leaders.

10. Zelfevaluatie om mee de richting te bepalen
Zelfevaluatie is een krachtig middel om jouw organisatie(plannen) succesvol te laten werken. Op basis van een zelfevaluatie kan je doordachte organisatiekeuzes maken voor de komende jaren, alsook deze keuzes monitoren en waar nodig bijsturen. ‘Zijn we nog goed bezig als organisatie in de lijn van onze missie?’, ‘Zijn we nog steeds op de goede weg om de gemaakte plannen te realiseren?’, ...  De antwoorden op deze vragen kunnen aanleiding geven tot bijsturing of herbevestiging van de richting die de organisatie uitgaat. 
Tijdens deze workshops belichten we de plaats van zelfevaluatie en eventuele bijsturing van de doelen van de organisatie, hoe je zelfevaluatie als instrument kan gebruiken in functie van continue kwaliteitsbewaking, de verschillende niveaus om aan zelfevaluatie te doen en ook hoe je kan bijsturen op basis van een zelfevaluatie.
De workshop is er voor iedereen die een rol in het beleid van zijn organisatie heeft, manieren zoekt om aan zelfevaluatie te doen, en deze een plaats te geven in het beleidsplanningsproces van de organisatie. De tools zijn toepasbaar voor zowel grotere als kleinere organisaties. Inzichten en kaders worden gedeeld. Er wordt veel ruimte voor uitwisseling voorzien.
Deze workshop wordt gegeven door Paco Sanogo van Socius.
Eten en drinken
Iedere deelnemer krijgt bij elke sessie een flesje water.
We voorzien 's avonds een broodje.
Maak je keuze
Maak je keuze
Als je een workshop volgt in de namiddag, wordt je broodje om 17.30 u. gebracht naar de zaal waar je de workshop volgde. Indien je enkel een avondworkshop volgt, zal het broodje voor je klaarliggen in de zaal waar je de workshop zal volgen, vanaf 18.15 u.
 
Lees hier de privacyverklaring.