Projectsubsidie voor studenten: Kom uit je kot!

Kom uit je kot!

De projectsubsidie is er voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project/actie/evenement willen organiseren om de band met Brussel als studentenstad te versterken. Dat kan bijvoorbeeld met je studentenvereniging, maar even goed voor een actie die je samen met enkele medestudenten op poten wil zetten.

De VGC wil een duwtje in de rug geven van studenten en studentenorganisaties die activiteiten of projecten opzetten om:

  • Brusselse studenten dichter bij elkaar te brengen
  • de link tussen studenten en hun omgeving te verstevigen
  • de relatie tussen studenten en andere bewoners van de stad te verdiepen
  • het imago van Brussel te verbeteren als stad waar het goed leven, leren en werken is

Bekijk het promofilmpje voor inspiratie. 

Hoe aanvragen? 

In deze folder staat de procedure duidelijk samengevat.
Vraag een projectsubsidie aan via het digitale aanvraagformulier.
De aanvragen worden na indiening zo snel mogelijk verwerkt en beantwoord. Reken minstens drie weken tussen de aanvraag en goedkeuring van het dossier.

Reglement 

Het reglement voor deze projectsubsidie kun je op deze pagina downloaden.
Om een geldige aanvraag te kunnen doen, moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen die in dit reglement staan omschreven.

Verslagformulier

Uiterlijk één maand na afloop van het project, dien je het ingevulde verslagformulier in.