Locaties lokale dienstencentra

Lokaal dienstencentrum De Kaai

De Kaai is de perfecte plaats om buurtbewoners te leren kennen en sociale contacten op te bouwen en te verstevigen. De versterking van de zelfredzaamheid en het verstevigen van sociale contacten van de bezoekers wordt enerzijds gerealiseerd via een divers aanbod van diensten. Anderzijds door recreatieve, vormende en informatieve activiteiten aan te bieden.

In De Kaai is iedereen welkom. In het bijzonder zijn we er voor ouderen en zorgbehoevenden uit de buurt. Er is extra aandacht voor personen met een beginnende zorgsituatie. Dit zijn vaak personen die alleen zijn en zich soms eenzaam voelen, hulp kunnen gebruiken bij de boodschappen of het invullen van papieren, zich moeilijk kunnen verplaatsen, een klein pensioen hebben, …
Wij bieden dagelijkse en wekelijkse activiteiten zoals spelletjesnamiddagen, uitstappen, dansnamiddagen, yoga, enz.
Je kan dagelijks in het restaurant terecht voor een warme maaltijd.

De Kaai vzw is erkend als inschakelingsonderneming die mensen begeleidt naar de arbeidsmarkt. Via haar buurtrestaurant werkt ze rond socioprofessionele inschakeling.
Adres

Adolphe Willemynsstraat 113
1070 Anderlecht

Routebeschrijving
Telefoon