Locaties lokale dienstencentra

Lokaal dienstencentrum Forum

Forum is een ontmoetingsplek waar alle buurtbewoners welkom zijn, met een bijzondere aandacht voor ouderen. Men kan er langskomen voor een babbel, om een koffie te drinken of gewoon even op adem te komen. We bieden een brede waaier van socioculturele activiteiten aan en bieden dagverse maaltijden aan. Forum stimuleert 'het kleine helpen' tussen buren en brengt buren met elkaar in contact aan de hand van bepaalde (zorg)vragen.

Waarom doen we dit?
Forum ambieert dat iedereen succesvol ouder wordt. Dit betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie en fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

Forum wil deze ambitie waarmaken door de ontwikkeling van een zorgzame buurt. Een zorgzame buurt is een buurt waar mensen ‘zorgen’ voor elkaar. Forum valoriseert de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van elke geëngageerde burger en biedt ook kansen aan kwetsbare of zorgbehoevenden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen blijven doen aan de samenleving.

Wanneer en hoe kunnen deelnemers bij ons terecht?
Iedereen kan bij ons terecht tijdens onze openingsuren, van maandag tor vrijdag van 9u tot 16u30, behalve op donderdag sluiten we de deuren wat eerder om 13u.
Adres

Muggenstraat 5
1000 Brussel

Routebeschrijving
Telefoon
Email