Superdiversiteit: Verhalen uit de praktijk, Jan Wallyn