n Brussel - naar homepage

Nieuws

Gevonden resultaten in vgc.be: 134

Pages

BOfort Brusselse ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker

Brussel heeft sinds 1 augustus een ontmoetingsplek voor patiënten, mensen in remissie, ex-patiënten, naasten in de breedste zin van het woord en mantelzorgers. 'BOfort' is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en wil bezoekers via ontmoetingen ondersteunen.

Begin september dient het VGC-College de beleidsverklaring 2018-2019 in bij de Raad van de VGC.

N22 is de nieuwe naam voor het netwerk van de 22 gemeenschapscentra, voorheen aangeduid als Cultuurcentrum Brussel. N22 overstijgt de werking van de 22 afzonderlijke centra, is verstaanbaar in alle talen en refereert zowel naar het N-logo van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als naar de 22 Nederlandstalige gemeenschapscentra in het Brussels Gewest.

Jongeren met een beperking die in een residentiële voorziening voor minderjarigen verblijven, kunnen er maar een beperkte periode verblijven nadat ze meerderjarig geworden zijn. Wanneer ze uitstromen uit de voorziening, is het voor deze jongeren niet altijd evident om hun weg te vinden in het hulpverleningsaanbod voor volwassenen. Daarom start vzw Begeleid Wonen Brussel, een begeleidingsdienst voor volwassenen met een beperking, het project ‘Hou Me Los’ op.

In de gloednieuwe cursusbrochure voor het najaar van 2018 vindt u tal van cursussen en workshops, voor volwassenen én voor kinderen.

Houdt u van verhalen en prentenboeken? Wilt u graag uw liefde en enthousiasme voor boeken delen met jonge kinderen? En kunt u tussen november 2018 en februari 2019 tien keer één uur gaan voorlezen in een Brussels gezin?  Dan is de Boekenbende EXTRA iets voor u!
 

De VGC wenst alle ouders en leerlingen, directies en leerkrachten, begeleiders en ondersteuners een goede start en een fantastisch en leerrijk nieuw schooljaar.

 

Op vrijdag 7 september opende Huis van het Kind Nieuwland, met steun van de VGC, de deuren in de Marollen.

De VGC lanceert in Brussel de campagne ‘Vroege Vogels’ om het belang van kleuter- en lager onderwijs in de verf te zetten.

anysurfer - voor een toegankelijker internet

Om de informatie voor de burger en de organisaties in Brussel zo helder en zo volledig mogelijk over te brengen, maakte de Vlaamse Gemeenschapscommissie een analyse van haar website vgc.be en herwerkte ze de inhoud. Daarop behaalde de VGC begin augustus het AnySurfer-label voor haar site www.vgc.be.

Pages