1 miljoen euro voor sportzalen Nederlandstalige scholen

VGC-collegelid  bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw subsidieert de sportinfrastructuur van twee scholen met twee maal een half miljoen euro.

Omdat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft stijgen, investeert de VGC ook in turn- en sportzalen van scholen. Daarbij stimuleert de VGC een multifunctioneel en intensief gebruik van de infrastructuur: door de leerlingen tijdens de schooluren, door de buurt en sportverenigingen buiten de schooluren.

Concreet gaat het om een nieuwe turnzaal voor basisschool Scheutplaneet aan de Ninoofsesteenweg in Anderlecht. Voor het Maria Boodschaplyceum aan de Moutstraat in Brussel Stad gaat het om een sportzaal die half ingegraven wordt en waarbij het dak extra plaats biedt voor de speelplaats.

Lees het persbericht voor meer informatie.