n Brussel - naar homepage

15.000 extra plaatsen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Al sinds 2010 investeert de VGC volop in de capaciteitsuitbreiding van scholen.

Door de stijgende bevolkingsaantallen is de druk op de scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel sterk gestegen. De VGC probeert hier, samen met de Vlaamse Gemeenschap, op in te spelen door extra middelen te investeren in capaciteitsuitbreiding. Dankzij deze subsidies zullen er uiteindelijk, wanneer alle bouwprojecten afgerond zijn en alle klassen ingevuld zijn, bijna 10.000 plaatsen zijn bijgekomen in het basisonderwijs en ongeveer 5.000 in het secundair onderwijs. Tussen 2010 en 2017 heeft de VGC al meer dan 170 miljoen euro toegezegd of beloofd voor de realisatie van deze projecten.