‘Be Talky’: lanceer je project en stimuleer de meertaligheid in Brussel

Organisaties in Brussel kunnen vanaf nu een project indienen bij de Brusselse regering. Zo kunnen ze een eenmalige subsidie van 30.000 euro krijgen. Het gaat over projecten die de taaldiversiteit in Brussel vergroten én een maatschappelijke meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld op vlak van onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport of welzijn. In totaal is er 200.000 euro voorzien.
 

Ontmoeting en dialoog

Brusselaars die verschillende talen spreken, krijgen via deze projecten de kans elkaar te ontmoeten. En de initiatieven helpen de dialoog tussen deze groepen mensen vooruit. Dat is belangrijk. Minstens twee talen moeten aan bod komen. Een daarvan is het Nederlands, Frans of Engels. De Brusselse regering moedigt de samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige organisaties aan. Ook is er aandacht voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen.
 

Ervaringen inspireren

Deelnemers van de verschillende projecten kunnen achteraf over hun ervaringen getuigen op een inspiratiedag.
 

Dien je project in voor 21 januari 2021

Wil je graag een project indienen? Dat kan tot en met 20 januari 2021. Stuur je voorstel naar talk@betalky.brussels.

Alle info over de projectoproep vind je op www.betalky.brussels.

© be talky