n Brussel - naar homepage

Beleidsverklaring 2018-2019

Begin september dient het VGC-College de beleidsverklaring 2018-2019 in bij de Raad van de VGC.

In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers.

De volgende maanden focust de VGC zich op de afwerking van de vele werven en projecten uit het bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel’, dat het VGC-College bij de start van deze legislatuur opstelde. Groei, kwaliteit, stedelijke vernieuwing, gelijke kansen en samenwerking vormen de leidraad van de beleidsverklaring.

De Raad bespreekt de beleidsverklaring op 19 september, tijdens de eerste zitting van het nieuwe werkjaar.
Lees de volledige tekst van de beleidsverklaring