Beleidsverklaring 2019-2020

Begin september dient het VGC-College de beleidsverklaring 2019-2020 in bij de Raad van de VGC. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers.

Met deze beleidsverklaring geeft het College het startschot voor het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. We willen dit eerste jaar onder meer gebruiken om de stem te horen van de Brusselaars, burgerbewegingen, organisaties en lokale besturen. De VGC zorgt in 2019-2020 dus voor een sterk en ambitieus participatietraject. De vijf transversale thema’s van het bestuursakkoord vormen de rode draad voor deze beleidsverklaring.

  • Stad op kindermaat
  • Brussel als co-city: een cultuur van betrokkenheid en participatie
  • De VGC, partner van de Brusselaar
  • Nederlands bevorderen in een meertalig Brussel
  • Een duurzame transitie voor de VGC

De Raad bespreekt de beleidsverklaring op 18 september, tijdens de eerste zitting van het nieuwe werkjaar.