Bouwvergunning Campus Gallait: nieuwe plaatsen voor 1.140 leerlingen

Het geheel is opgevat als een ‘dorp in de stad’. De site omvat ongeveer 16.000 m² voor infrastructuur en 5.400 m² voor buitenaanleg. Aan het totale project hangt een prijskaartje van 38 miljoen euro. Projectontwikkelaar THV Odebrecht-Vanhout Projects leverde samen met POLO Architects het winnende ontwerp. Het bouwvergunningsdossier werd ingediend op 15 januari 2018 en werd vandaag door de Brusselse Regering goedgekeurd.

Echte brede school

Via een gedeelde brede visie, verankerd in een doorgaande lijn (2,5 tot 18 jaar), kunnen kinderen en jongeren op de campus de noodzakelijke competenties verwerven, zowel binnen de schooltijd als in de vrije tijd.
De basisschool biedt maximale ontwikkelingskansen aan 220 kinderen.
Het onderwijs dat de secundaire school aan 680 leerlingen aanbiedt, gaat uit van een brede vorming. Vakken en studiegebieden van het ASO, TSO en BSO krijgen er een plaats.
In de tienerschool kunnen 240 leerlingen  uit de derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs terecht. De tienerschool biedt een breed onderwijscurriculum aan waarin verschillende interessegebieden geïntegreerd aan bod kunnen komen.  
Het wordt de tweede tienerschool van het Brussels Gewest. De eerste, Porta 1070 in Anderlecht op het terrein van de voormalig kerk van Scheut, werd voor het schooljaar 2018-2019 reeds in gebruik genomen.

De Brusselse Tienerschool is een innovatief en inspirerend project binnen het Nederlandstalig onderwijs. Buiten de school is er ook een jeugdcentrum. Hier vinden 3 jeugdwerkingen onderdak, namelijk Chiro Schaarbeek, Transfocollect en Ratatouille, de lokale Schaarbeekse D’broejwerking.