Brusselaars laten ’t licht zien op 21 december

Warm licht van en voor iedere Brusselaar!

Op de kortste en donkerste dag van het jaar creëren de Brusselaars een lichtspel voor elkaar. Iedere Brusselaar, individueel of via school, de vereniging, het werk, het wijkcomité, verlicht zijn raam... Ze doen dit voor elkaar, om elkaar een hart onder de riem te steken, om verbinding te zoeken, om samen één lichtpunt te zijn.
Doe je mee? Maak een lichtspel van je raam op 21/12 tussen 17 en 22 uur.

Lichtspel

De vzw Patrimoine à Roulettes stelde een ludieke, tweetalige brochure samen, met daarin een 15-tal tips waarmee het publiek aan de slag kan om hun raam te transformeren, spelend met schaduw, licht, kleur, transparantie en verduistering. De voorstellen vragen geen speciaal materiaal. Iedereen kan meespelen.

Verenigde lokale kracht

De 19 lokale gemeentebesturen werken samen voor dit project. Ze verzorgen samen de overkoepelende communicatie en zetten met zeer lokale gemeentelijke partners (gemeenschapscentra, bibliotheken, dienstencentra, jeugdbewegingen, scholen) in op het verspreiden van de boekjes aan zoveel mogelijk Brusselaars.

Meer info en inspiratie op www.tlichtzien.be

© Zakaria El Bakkali