Campus Kompas feestelijk geopend

Op vrijdag 12 mei 2023 werd Campus Kompas, gelegen aan de Gallaitstraat in Schaarbeek, feestelijk geopend. De multifunctionele scholencampus geeft onderdak aan een basisschool, een tienerschool en een highschool, en ook TransfoCollect, Ratatouille (onderdeel van D’Broej) en de Chiro van Schaarbeek namen er hun intrek. Daarnaast kan ook gemeenschapscentrum De Kriekelaar gebruikmaken van de nieuwe ruimte tussen de Gallaitstraat en de Vanderlindenstraat.

De nieuwe schoolinfrastructuur biedt plaats aan meer dan 1.000 leerlingen: 220 in de basisschool, 240 in de tienerschool en 600 in de highschool. Met deze multifunctionele scholencampus wil de VGC een antwoord bieden op de toenemende vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en tegelijkertijd ook inzetten op pedagogische innovatie. De basisschool en de tienerschool namen reeds eerder hun intrek op de nieuwe site en op 1 september 2023 gaat ook de high school van start.

De campus staat volledig in het teken van de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Naast de nieuwe schoolgebouwen maakt ook het jeugdcentrum Jeugd.44 deel uit van de campus. Het jeugdcentrum biedt onderdak aan drie jeugdwerkingen: Chiro Schaarbeek, Ratatouille (de lokale D’Broej-werking) en TransfoCollect (een Brusselse kunstenwerkplaats voor jongeren vanaf 16 jaar). De Gallaitsite wordt de ideale uitvalsbasis waar kinderen en jongeren elkaar ook na de schooluren kunnen vinden.

De realisatie van de campus gebeurde in opdracht van de VGC, via een DBF-opdracht (Design, Build & Finance) met projectontwikkelaar THV Odebrecht-Vanhout Projects in samenwerking met POLO Architects. De gebouwen op deze multifunctionele campus, inclusief jeugdcentrum, hebben een totale bruto binnenoppervlakte van 15.752 m². De totale oppervlakte aan buitenruimten bedraagt 6.250 m².

De totale ontwikkelingskost voor de realisatie van deze campus bedraagt 40,2 miljoen euro. De VGC betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding van 2,1 miljoen euro gedurende 27 jaar. Via een huurovereenkomst heeft de VGC de schoolgebouwen van de site in gebruik gegeven aan de vzw Sint-Goedele Brussel, het schoolbestuur van de drie scholen. Voor het jeugdcentrum Jeugd.44 heeft de VGC gebruiksovereenkomsten afgesloten met de drie gebruikers.