Checklist toegankelijke communicatie een succes

Wilt u communiceren met nieuwkomers, personen in armoede, anderstaligen, mensen die nog niet zo goed Nederlands kennen? Wilt u een nieuw promotiemateriaal ontwikkelen voor deze doelgroepen? Of wilt u nagaan hoe u uw communicatie kunt verbeteren?

De checklist en gespreksleidraad helpen om uw promotiemateriaal te screenen op toegankelijkheid voor deze doelgroepen. Vindt uw doelgroep uw drukwerk, website of pagina op sociale media? Hoe betrekt u de doelgroep? De instrumenten helpen u ook om de vormgeving, het beeldmateriaal, het taalgebruik, en de inhoud te bekijken.

U kunt deze instrumenten gebruiken bij de evaluatie of bij de ontwikkeling van uw communicatieproduct of -kanaal. Ze zijn zowel bruikbaar voor drukwerk (folders, brochures …) als voor digitale communicatie (websites, nieuwsbrieven, sociale media …).

We promoten deze twee screeningstools voor toegankelijke communicatie bij het werkveld. Organisaties kunnen ze gebruiken om de eigen communicatieproducten te screenen.