Connecting Brussels: we laten elkaar niet los!

VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel lanceren ‘Connecting Brussels’: een centraal platform voor hulp en solidariteit tijdens de coronacrisis.

Het drietalige platform ‘Connecting Brussels’ is de opvolger van het eerdere onlineplatform ‘Brussels Helps'. Het doel van het platform? Er voor elkaar zijn! Nog meer dan de vorige keer, leggen de initiatiefnemers de focus op veerkracht en solidariteit om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan.  

We laten elkaar niet los!

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Veel mensen voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. Ook jongvolwassenen, studenten, singles of expats hebben het bijvoorbeeld erg moeilijk. Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel zetten zich in om mensen bij elkaar te brengen via het platform ‘Connecting Brussels’ en zo sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. Alles wijst er op dat die inzet de komende coronawinter meer dan nodig gaat blijven.

Je buren helpen, een tekening maken of welzijnsorganisaties ondersteunen

Wie zijn steentje wil bijdragen of wie net op zoek is naar hulp, kan een seintje geven via de Facebookpagina, website of telefoon. Dat kan gaan van de kleinste gebaren tot broodnodige praktische hulp: een warme babbel, een wandelbuddy of iemand die boodschappen kan langsbrengen. Elk engagement, groot en klein, maakt onze stad warmer.

Heb je een idee voor een solidariteitsproject dat verbondenheid stimuleert en eenzaamheid tegengaat? Met de projectoproep van Connecting Brussels krijg je financiële steun.

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

De VGC en COCOF organiseren een backoffice om mensen bij mekaar te brengen. Achter de schermen zorgen informatiecentrum Muntpunt en het Steunpunt Vrijwilligerswerk voor de ideale match tussen Brusselaars. Het is niet de bedoeling om aan professionele hulpverlening te doen, maar wel om mensen op een laagdrempelige manier te informeren en in contact te brengen met mekaar en het bestaand aanbod. Er kunnen ook nieuwe samenwerkingen ontstaan door organisaties met elkaar te verbinden. Medewerkers bekijken elke vraag en elk voorstel voor een bijdrage en brengen mensen en organisaties met elkaar in contact. 

Deel je verhaal, actie of idee

Connecting Brussels zal zich ook inzetten om bestaande acties in de verf zetten via sociale media om te inspireren, mooie initiatieven te delen, verhalen die goesting geven om mee te doen … Connecting Brussels moet mensen en organisaties samenbrengen, om elkaar bij te staan, om er voor elkaar te zijn, om van Brussel een warme plek te maken deze winter.

Contactinfo