n Brussel - naar homepage

Crisis-BXL: voortaan één centraal meldnummer voor crisisjeugdhulp

 
Crisis-BXL is de nieuwe naam voor de vroegere meldpunten crisisjeugdhulp CAW Brussel en BRUSTARS. Bij het meldpunt kan elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie,  leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker …) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie, terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Crisis-BXL verwijst de oproeper door naar de passende organisatie. 
 
 
bel 02 209 16 36
Het nieuwe Crisis-BXL is bereikbaar op het nummer 02 209 16 36, in de twee landstalen, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.
Crisis-BXL komt er na een samenwerking tussen de federale minister van Volksgezondheid,  de Vlaamse minister van Welzijn, de GGC-collegeleden bevoegd voor Gezondheidsbeleid en het  VGC-collegelid voor Gezondheid.