De Adviesraad Cultuur van de VGC zoekt nieuwe leden

Heeft u een passie voor cultuur en voor Brussel? Bent u professioneel of in uw vrije tijd actief in het brede culturele veld dat Brussel rijk is? Loopt u vaak rond met ideeën en wilt u graag uw zeg doen over het cultuurbeleid van de VGC? Dan is de Cultuurraad van de VGC iets voor u!

Wat doe de Cultuurraad precies? 

De Cultuurraad van de VGC is een onafhankelijk adviesorgaan. 

De Cultuurraad brengt advies uit over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het brede cultuurbeleid van de VGC. Dit advies wordt gegeven op vraag van het kabinet van het VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Pascal Smet, op vraag van de administratie van de VGC of op eigen initiatief. Het staat u als lid vrij onderwerpen aan te dragen waarover u zich graag met de gehele adviesraad wil buigen.

De administratie van de VGC neemt het secretariaat waar. De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door een medewerker van het kabinet van collegelid Pascal Smet.

De Cultuurraad adviseert niet over subsidiedossiers

Kandidaatstelling

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer weten? In de advertentie vindt u meer informatie. Stel u kandidaat voor de Adviesraad Cultuur voor 10 september 2020 (23.59 uur).

Vragen? 

Mail gerust naar cultuurraad@vgc.be.
(de Cultuurraad is met vakantie tot 24 augustus. Daardoor kunnen we uw mail niet meteen beantwoorden)