De Adviesraad Samenleven en Diversiteit van de VGC is op zoek naar nieuwe leden

Wist u dat Brussel, na Dubai, de meest diverse stad ter wereld is? Superdiversiteit is een van onze grootste troeven. De stad van de toekomst is er een waar we samen aan bouwen. In deze stad zijn verschillen een kracht en zijn er gelijke kansen voor iedereen.

Droomt u ook van zo’n stad? Heeft u ideeën waarmee we samen dingen in beweging kunnen zetten? Wilt u graag uw zeg doen over het beleid van de VGC?

Dan is de adviesraad Samenleven en Diversiteit van de VGC iets voor u!

Wie zoeken we? Iemand met tijd en goesting!

  • U bent geïnteresseerd in het thema en u heeft een open, kritische en brede kijk op het (beleid rond) samenleven en diversiteit in Brussel. Daarover adviezen uitwerken spreekt u aan.
  • U heeft, privé of professioneel, ervaring met een of meer van de volgende thema’s: migratie, integratie en inburgering, participatie, sociale cohesie, gelijke kansen, diversiteit, armoede …
  • U wilt u engageren voor Brussel, als professional, vrijwilliger, geïnteresseerde burger of (potentiële) gebruiker van het Nederlandstalige netwerk.
  • U heeft affiniteit met minstens een van de bevoegdheidsdomeinen van de VGC: onderwijs en vorming, welzijn, gezondheid en gezin, cultuur, jeugd en sport.
  • U bent constructief.
  • U durft maatschappelijke debatten rond samenleven en diversiteit te voeren en u gaat daar graag over in gesprek.

Kandidaatstelling

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer weten? In de advertentie  vindt u meer informatie. Stel u kandidaat voor de Adviesraad Samenleven en Diversiteit voor 15 september 2020

Vragen?  

Mail gerust naar samenleven.diversiteit@vgc.be of bel naar 02 563 06 34 (Silvia Rexha).

Bezoek onze Facebookpagina.