De personeelsproblematiek in de Nederlandstalige kinderopvang en gezinsondersteuning in beeld - Rapport bevraging Werken voor Ketjes 2022

De VGC organiseerde in het voorjaar 2022 een bevraging bij de organisatoren van Nederlandstalige kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in Brussel om de personeelsproblematiek in de kinderopvang en gezinsondersteuning in kaart te brengen. Dit vertrok vanuit het label ‘Werken voor Ketjes’, dat alle acties omvat vanuit de VGC en haar partnerorganisaties rond de personeelsproblematiek in de sector.  

Lees de cijfers en conclusies in het rapport op de publicatiepagina.

Werken voor Ketjes