De VGC wint de ‘Slim in de stad’-prijs

MOD-lab of Mobile Digital Lab werkt met leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel rond digitale en datageletterdheid. Eerst komt de Databuzz van de VUB/imec-SMIT naar de school. In die bus – uitgerust met meet- en ICT-apparatuur – kunnen de jongeren realtimedata over hun schoolomgeving en de stad verzamelen, visualiseren en interpreteren. Zo krijgen ze meer inzicht in hun leefomgeving, via data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidshinder of mobiliteit.

Met die data gaan de leerlingen aan de slag in de labs van Gluon. Ze maken er kennis en experimenteren met innovatieve technologie zoals virtual reality, 3D-printing en coding. Daarmee bedenken en bouwen ze prototypes om het probleem op te lossen. Zo ontwikkelen ze bijvoorbeeld – na het analyseren van de geluidshinder in de omgeving – een gps die je naar stille plekken in de buurt leidt.

Een onlineplatform toont elke stap in het makersproces en verbindt scholen en geïnteresseerden met elkaar. Het platform functioneert als dashboard en bibliotheek voor digitale kennis en als community space. De jongeren krijgen er direct toegang tot digitale informatie en toepassingen waarmee ze ook thuis verder kunnen werken. 

Met het MOD-lab leren jongeren sleutelcompetenties voor de 21e eeuw : digitale en datageletterdheid, kritisch en probleemoplossend denken, communicatie en samenwerking, creativiteit en innovatie, burgerschap.