De werkgroep Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zoekt nieuwe leden. Stel je kandidaat!

Heb je een passie voor sociaal-cultureel werk én voor Brussel? Ben je professioneel of in je vrije tijd actief in het brede sociaal-culturele veld dat Brussel rijk is? Loop je vaak rond met ideeën en wil je graag je zeg doen over het sociaal-cultureel werk? Dan is de werkgroep sociaal-cultureel werk van de VGC iets voor jou!

De werkgroep, wat doet die nu precies?

De werkgroep is een onafhankelijk adviesorgaan dat advies uitbrengt over aangelegenheden die betrekking hebben op het sociaal-cultureel werk van de VGC. 
Het gaat in de eerste plaats over de ingediende projectaanvragen, (nieuwe) initiatieven en thema’ die betrekking hebben op het ruime veld van sociaal-culturele praktijken (de samenwerking met gemeenschapscentra, de Trefdag sociaal-cultureel werk...) en aanpassingen aan de regelgeving sociaal-cultureel werk van de VGC. 

Dit advies wordt gegeven op vraag van het kabinet van het VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Pascal Smet, op vraag van de administratie van de VGC of op eigen initiatief. Als lid van de werkgroep kan je ook zelf onderwerpen aandragen waarover je je graag met de gehele werkgroep wil buigen.

Ben je geïnteresseerd?

Neem de PDF (onder) goed door en stel je kandidaat vóór 24 januari 2022 via sociaalcultureelwerk@vgc.be.