Doe mee aan de Buitenspeeldag op 22 april 2020

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen, tieners en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving. Anderzijds wil het organisaties en ouders stimuleren om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in diezelfde omgeving. Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

Samen met jullie willen we nog meer Brusselse kinderen en jongeren stimuleren om buiten te spelen en gebruik te maken van de publieke ruimte. Voor de organisatie van activiteiten op deze Buitenspeeldag wordt beroep gedaan op lokale besturen of partners die zelf het voortouw nemen. Tegelijk is het een mooie gelegenheid om jullie eigen werking in de verf te zetten. Deelname van de kinderen en jongeren aan de Buitenspeeldag is gratis.

Zelf organiseren?

Wil je graag zelf een Buitenspeeldag te organiseren in 2020? Super! Pols zeker al bij andere lokale partners of zij interesse hebben om samen een activiteit of activiteiten te voorzien. Samen maken we er een leuke namiddag van.

De VGC- sportdienst en jeugddienst voorzien het volgende:

 • algemene communicatie via Brusselbaar.be/Sportinbrussel.be, de Facebookpagina's en op Buitenspeeldag.be
 • opmaak van een individuele flyer
 • aanvraag basismateriaal bij uitleendienst + logistieke ondersteuning
 • voorzien en het vergoeden van (sport)animatoren 
 • registratie activiteiten bij ISB
 • verzekering voor deelnemende kinderen en animatoren (geen beroepskrachten) bij ISB

De lokale partner zorgt zelf voor:

 • vergunningen
 • SABAM en billijke vergoeding
 • aanvraag gebruik publieke ruimte
 • opslagruimte voor het aangevraagde basismateriaal
 • programma bij regenweer

Heb je als organisatie interesse? Stuur dan de onderstaande fiche ingevuld terug ten laatste op vrijdag 14 februari 2020 via sportdienst@vgc.be.

De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid.