Een straf toekomstplan voor uw organisatie in Brussel: hoe begint u eraan?

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport biedt een ondersteuningstraject aan voor cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die starten of bezig zijn met de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan.
Op 26 mei organiseerde ze een webinar met Tom Palmaerts en  online chatgroepen, met het oog op inspiratie en informatie vanuit de verschillende sectoren.
Op 6 oktober organiseert ze in de Beursschouwburg workshops die deze organisaties verder op weg willen helpen bij de opmaak van hun meerjarenplan voor de komende periode.

De inhoud van de workshops zijn bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij een kwaliteitsvol organisatiebeleid en bij de opmaak van een meerjarenbeleidsplan voor de organisatie en/of de werking.

De workshops gaan onder andere over meer impact in uw toekomstplan, een straf financieel meerjarenplan, zelfevaluatie, gedeelde ambities voor uw werking, samenwerking met partnerorganisaties, uw organisatie verkopen met uw plan, beleidsplannen van A tot Z. 

Omwille van de coronamaatregelen is het aantal deelnemers per workshop beperkt. We proberen bij de verdeling van de workshops zoveel mogelijk cultuur, -jeugd- en sportorganisaties de kans te geven deel te nemen aan de workshops.

Inschrijven is gratis maar wel verplicht. Op het inschrijvingsformulier vindt u meer informatie over de verschillende workshops.