Een straf toekomstplan voor uw organisatie in Brussel: presentaties workshop online

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport biedt een ondersteuningstraject aan voor cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die starten of bezig zijn met de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan.
Op 6 oktober organiseerde ze in de Beursschouwburg workshops die deze organisaties verder op weg willen helpen bij de opmaak van hun meerjarenplan voor de komende periode.

De inhoud van de workshops zijn bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij een kwaliteitsvol organisatiebeleid en bij de opmaak van een meerjarenbeleidsplan voor de organisatie en/of de werking.

Kon u er niet bij zijn of bent u benieuwd naar de inhoud van de workshops? Bekijk de presentaties van de workshops en de foto's online.