Eerstesteenlegging scholencampus St. Michel

Naast 80 klassen komen er in het gebouw twee sportzalen, verschillende labo's en polyvalente zalen. Op het dak komt er speel- en sportinfrastructuur en een moestuin. In totaal wordt er een oppervlakte van 19.782 m² gerealiseerd door middel van een ingrijpende renovatie. Het skelet van het originele gebouw wordt namelijk behouden. De betonstructuur van het oude tabaksdepot van Gosset, bekend van de Groene Michelsigaretten, leent zich perfect tot de realisatie van klaslokalen.

Dit project levert naast een stevige bijdrage tot de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs ook een bijdrage aan de opwaardering van de Molenbeekse Maritiemwijk. De buurt rond Tour & Taxis transformeert snel, met projecten als Herman Teirlinck, Tivoli Green City, de bouw van de Picardbrug en de aanleg van het Becopark. De VGC zorgt ervoor dat de functie onderwijs ook een centrale plek krijgt in deze opkomende wijk door een investering van 40 miljoen euro. Met dit  project zorgt de VGC voor meer ontwikkelingskansen voor jongeren, tijdens en na de schooluren, door ook een vrijetijdsaanbod uit te bouwen in de scholen in het kader van het brede school-traject.