Gerenoveerde Lutgardisschool in Elsene ingehuldigd

Op woensdag 8 september werd de gerenoveerde Lutgardisschool in Elsene ingehuldigd. Na drie jaar lang in de Kazerne van Etterbeek te hebben verbleven, komt de Lutgardisschool terug thuis in de Emile de Bécolaan.

De site in Elsene onderging in die drie jaar een metamorfose: de schoolgebouwen kregen een grondige renovatie, er kwam een nieuwe sportzaal en nieuw sanitair bij en de speelplaats werd heraangelegd. De basisschool vlakbij het Flageyplein in Elsene telt 240 leerlingen. De hele site steekt in een nieuw jasje, op maat van de leerlingen en de onderwijsnoden.

Het renovatieproject voor de school werd gegund voor een totaalbedrag van 3,8 miljoen euro. Het bouwproject werd gerealiseerd met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Gemeenschap. Via het project BuitenSpel van de VGC deed de school ook beroep op extra subsidies voor het aanleggen van de nieuwe speelplaats.

Met het renovatieproject van de Lutgardisschool levert de VGC opnieuw een mooi visitekaartje af voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Om gelijke tred te houden met de toenemende vraag naar meer plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, blijft de VGC maximaal inzetten op investeringen in nieuwe schoolinfrastructuur.