het VGC-jaarverslag 2021 is er!

‘Brussel maken we samen’: onze acties in 2021 en onze plannen voor de toekomst

‘Brussel maken we samen’. In het VGC-jaarverslag 2021 leest u hoe we dat het voorbije jaar deden, samen met onze partners. De VGC wil met het N-netwerk mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen verbinden en actief betrekken bij het leven in de stad. Surf naar www.vgcjaarverslag.be voor een overzicht van onze acties.

Vrouwenlente, Kunstenaars in de Klas en oog voor oudere Brusselaars

We willen de stad aangenamer maken voor alle bewoners, ook voor wie eenzaam is, in armoede leeft, wat ouder is, of juist nog heel jong, of voor wie hier nog maar net woont. Zo was er in maart 2021 ‘Vrouwenlente’, een festival dat vrouwenrechten onder de loep neemt. Via ‘Kunstenaars in de Klas’ kregen jongeren de kans om zich uit te drukken en hun talenten te ontdekken. De lokale dienstencentra hadden extra aandacht voor oudere Brusselaars, omdat eenzaamheid en onzekerheid toenamen tijdens de pandemie. In 2021 blikten we terug op 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ook in de toekomst willen we met nieuwe onderwijsvormen en -campussen voor Brussel het voortouw blijven nemen.

In het jaaroverzicht vindt u de hoogtepunten van 2021. In 2022 bouwen we verder aan ons meerjarenplan om het leven in Brussel nog beter en aangenamer te maken.

Op papier of digitaal

Het VGC-jaarmagazine verschijnt op 30 maart als bijlage bij BRUZZ. U vindt de magazines ook aan de onthaalbalies van de VGC-partners uit het N-netwerk, zoals de gemeenschapscentra en de bibliotheken. Wilt u graag een papieren exemplaar bestellen? Klik hier.

Veel leesplezier!