Hoe toegankelijk is uw communicatie? Ontdek het met de nieuwe screeningsinstrumenten

Een checklist voor screening en een gespreksleidraad voor focusgroepen

Met de checklist screent u zelf uw communicatie en met de gespreksleidraad vraagt u de mening via focusgroepen. Vindt uw doelgroep uw product of kanaal? Hoe betrekt u de doelgroep? De instrumenten screenen ook de vormgeving, het beeldmateriaal, het taalgebruik, en de inhoud.

25 VGC-communicatieproducten doorgelicht

De twee instrumenten zijn het resultaat van een traject om het inclusieve karakter van 25 VGC-gedrukte en digitale communicatiekanalenproducten door te lichten. Deze screening leverde heel wat concrete tips op om de VGC-communicatie te (nog) laagdrempeliger maken. Ook start de VGC dit najaar met een vormingsprogramma voor haar medewerkers.

Brusselse partners hielpen mee met dit traject

Eric Goubin van Thomas More hogeschool ontwikkelde de twee instrumenten. Brusselse partners hielpen mee met dit traject: Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, het Huis van het Nederlands Brussel, het Agentschap Integratie en Inburgering - bon, het Brussels Platform Armoede.

Wilt u de checklist voor een communicatietechnische screening of de leidraad voor gesprekken met de doelgroepen gebruiken? Neem een kijkje op de nieuwe pagina over toegankelijke communicatie.

 Zoekt u tips om toegankelijk Nederlands  te spreken en te schrijven? Volg een vorming of laat uw teksten herschrijven.