n Brussel - naar homepage

‘Hou Me Los’ wijst de weg in het welzijnsaanbod voor meerderjarigen met een beperking

Jongeren met een beperking die in een residentiële voorziening voor minderjarigen verblijven, kunnen er maar een beperkte periode verblijven nadat ze meerderjarig geworden zijn. Wanneer ze uitstromen uit de voorziening, is het voor deze jongeren niet altijd evident om hun weg te vinden in het hulpverleningsaanbod voor volwassenen. Daarom start vzw Begeleid Wonen Brussel, een begeleidingsdienst voor volwassenen met een beperking, het project ‘Hou Me Los’ op.

Binnen dit project stelt de jongere, nog voor hij of zij uitstroomt uit de voorziening, een groeiplan op om de overgang naar de volwassen wereld zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt met ondersteuning van een begeleider die de brug maakt tussen de jeugdhulpverlening en de hulp- en dienstverlening voor volwassenen. Samen brengen ze in kaart welke evolutie de jongere wil maken op verschillende levensdomeinen en welke persoon of dienst hem daarbij kan ondersteunen (werk, wonen, netwerk, …). Dit alles wordt goed omkaderd met nieuwe methodieken en samenwerkingsverbanden tussen de voorzieningen voor minderjarigen en meerderjarigen.

Het project ‘Hou Me Los’ komt tot stand met steun van de VGC.