n Brussel - naar homepage

Huis van het Nederlands en VGC lanceren woordenboekje voor Brusselse onthaalmedewerkers

Op 18 april stelden het Huis van het Nederlands en de VGC in Docks Bruxsel ‘Contact FR.NL.EN’ voor, een nieuw woordenboekje voor onthaalmedewerkers in Brusselse organisaties, diensten en bedrijven.

CONTACT FR NL EN

Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde dit drietalige woordenboekje op vraag van de VGC. Het boekje moet onthaalmedewerkers, bedrijven en organisaties helpen bij hun meertalige communicatie. Op die manier draagt het boekje niet alleen bij tot hun eigen imago, maar ook tot het open en meertalige imago van Brussel.

Het onthaal, zowel aan de balie als aan de telefoon, is het visitekaartje van organisaties en bedrijven. Het is dus belangrijk om een goede indruk te maken door meteen de bezoeker te woord te staan in het Nederlands, of in een andere taal. Het zakwoordenboekje helpt onthaalmedewerkers om veelgebruikte woorden, begrippen en sleutelzinnen vlug onder de knie te krijgen. Dit praktische boekje biedt de mogelijkheid om te oefenen en is vooral bedoeld als een gerichte steun voor de onthaalmedewerkers.

Eerdere woordenboekjes

Dit woordenboekje sluit aan bij eerdere initiatieven die de VGC de afgelopen jaren heeft genomen op het vlak van taalbeleid en taalpromotie, in samenwerking met het Huis van het Nederlands. Op die manier konden tientallen organisaties, diensten, instellingen en bedrijven gebruikmaken van de ondersteuning van het Huis om het Nederlands een prominentere plaats te geven binnen hun werking en de meertalige realiteit van Brussel.

Het Huis van het Nederlands Brussel publiceerde de voorbije jaren al gelijkaardige woordenboekjes voor andere sectoren. In dezelfde reeks verschenen:

  • Cultu(u)r(e) voor de culturele sector
  • Go-Stop voor veiligheidsagenten
  • Route FR.NL.EN voor MIVB-personeel
  • Opération NL Operatie FR voor ziekenhuispersoneel
  • Prêt à parler Chocolatier, Électro of Vêtements voor winkelbedienden
  • Grandir grâce aux langues Groeien in Taal voor kinderdagverblijven en consultatiebureaus
  • Proper Nederlands voor de schoonmaaksector

Gratis exemplaren voor het VGC-netwerk

De nieuwe woordenboekjes worden - in een beperkte oplage - gratis verspreid in het VGC-netwerk van diensten, instellingen en organisaties, maar het is ook te koop.

Woordenboekjes bestellen?

Een woordenboekje kost 5 euro. U kunt de woordenboekjes kopen aan het onthaal van het Huis van het Nederlands of bestellen via www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries.