Huis van het Nederlands en VGC lanceren woordenboekje voor Brusselse zorgverleners

‘Medica FR.NL.EN’ kwam er dankzij de steun van de VGC. Het bevat zinnen en woorden uit frequente situaties, tijdens een onderzoek of in de kamer bijvoorbeeld. Het woordenboekje is ook nuttig voor andere instellingen uit de zorgsector, die dezelfde woordenschat gebruiken: rusthuizen, zorgopleidingen en organisaties voor thuisverpleging.

Het woordenboekje kadert in een reeks initiatieven die de VGC de afgelopen jaren, in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel, heeft genomen op het vlak van taalbeleid en taalpromotie. Op die manier konden tientallen organisaties, diensten, instellingen en bedrijven gebruikmaken van de ondersteuning van het Huis om het Nederlands een prominentere plaats te geven in hun werking en in de meertalige realiteit van Brussel.

Het boekje kost 4 euro. U kunt het bestellen via www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties of kopen aan het onthaal van het Huis van het Nederlands Brussel. Iedereen kan het boekje ook gratis downloaden op de website van het Huis van het Nederlands. 

De VGC verspreidt een aantal gratis exemplaren naar de Brusselse ziekenhuizen, rusthuizen, organisaties voor thuisverpleging en zorgopleidingen.

Meer info

www.huisnederlandsbrussel.be