n Brussel - naar homepage

Infodag Erasmus+ op 27 november

Op dinsdag 27 november 2018 organiseert de VGC een infodag over het onderwijs-, vormings- en educatieve luik binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+.

Tekening van een zakenman die een workshop geeft

In de voormiddag geeft Epos vzw twee informatieve sessies over de onderdelen ‘schoolonderwijs’ en ‘(non) formele volwasseneneducatie’ binnen het Erasmus+ programma. In de namiddag worden drie uitdiepende workshops georganiseerd om u te ondersteunen bij de verdere uitwerking van uw projectidee. Tijdens deze workshops krijgt u de mogelijkheid om uw projectidee af te toetsen bij de aanwezige experten (Epos vzw, Europahuis Ryckevelde, Europakasteel Alden Biesen).

Meer info

Het volledige programma en meer info vindt u op onze website.

Inschrijven

Interesse? Schrijf u dan nu in.