n Brussel - naar homepage

Infosessie op 8 juni over nieuwe werk-en zorgtrajecten

Vanaf 1 juli gaan de werk- en zorgtrajecten van start: een gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, door medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen. Het gaat om mensen die niet aan de slag kunnen in het normale economische circuit, noch in de sociale economie. De VGC organiseert een infosessie op 8 juni.

Voor wie?

Voor de rol van ‘casusmanager zorg’ in de activeringstrajecten richt het decreet zich op de volgende organisaties: OCMW’s, CAW’s, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, centra geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen, revalidatiecentra verslavingszorg en centra voor ambulante revalidatie en welzijns- en zorgvoorzieningen erkend door het VAPH of het agentschap Jongerenwelzijn.

Voor het aanbod van arbeidsmatige activiteiten komen daarnaast onderwijsinstellingen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, en beschutte en sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven in aanmerking.

Wat komt u te weten?

Tijdens de infosessie zoomen we onder meer in op:

  • Wat kan het decreet betekenen voor uw (Nederlandstalige) organisatie in Brussel?
  • Welke subsidies kunt u aanvragen?
  • Hoe moet u uw erkenning als begeleidende organisatie aanvragen?

Spreker van dienst is mevrouw Isabelle Van Vreckem, beleidsadviseur bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.
Na de uiteenzetting volgt een vraag-en-antwoordsessie.

Wanneer?

Vrijdag 8 juni van 12.30 tot 14.00 uur in de zaal 'De Achterzolder' in 'De Markten'.
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Er is een broodjesmaaltijd.

Graag tot dan!