n Brussel - naar homepage

Kinderen met speciale noden nemen deel aan de VGC-speelpleinen

De speelpleinwerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is tijdens de zomervakantie altijd een groot succes. Vier jaar geleden besloot de VGC binnen de speelpleinwerking te starten met inclusietrajecten voor kinderen en jongeren met een beperking. Vzw De Lork, en meer bepaald hun deelwerking Indivo, die al jaren expertise heeft in vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking, neemt deze taak op in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

Sinds de start van de nieuwe speelpleinwerking van de VGC is het aantal kinderen en jongeren met bijzondere noden gestegen tot 118. Door in te zetten op inclusie worden kinderen zorgzamer voor elkaar en oefenen ze hun sociale vaardigheden. De specifieke trajecten bieden ook een meerwaarde voor de begeleiders, animatoren, ouders en de  organiserende school. Het is immers in de interactie tussen de verschillende actoren dat een sterke inclusie kan worden waargemaakt, aldus de Collegevoorzitter, bevoegd voor de speelpleinwerking.

Kinderen met een beperking kunnen, met de juiste omkadering, deelnemen aan het (reguliere) vrijetijdsaanbod. Daarnaast leren de andere kinderen ook dat kinderen met een beperking helemaal niet zo verschillend zijn, en dat ze gewoon samen kunnen spelen , voegt het VGC-collegelid, bevoegd voor Welzijn, toe.