Krachten bundelen voor een sterk Brussel: het aanbevelingsrapport van de VGC

Op 9 juni 2024 vonden zowel Europese, nationale als regionale verkiezingen plaats. Op die dag werden dus zowel het Vlaams Parlement als het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vernieuwd. 6 nieuwe Brusselse leden van het Vlaams Parlement en 17 Nederlandstalige Brusselse parlementsleden werden verkozen. Die laatste vormen samen ook de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Als administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) schreven wij een aanbevelingsrapport voor de Brusselse verkozenen en iedereen die geïnteresseerd is in de uitoefening van de Nederlandstalige gemeenschapsbevoegdheden in Brussel.

Met dit document willen we hen informeren, inspireren en ondersteunen om het beleid voor de Nederlandstalige Brusselaar uit te schrijven. Die Brusselaar zien we ruim: we richten ons als VGC tot de Nederlandstalige Brusselaar en tot iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk in Brussel.

In dit aanbevelingsrapport staan beleidsaanbevelingen op het vlak van Onderwijs, Vorming, Cultuur, Jeugd, Sport, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid centraal, en dit voor de komende vijf jaar. De uitdagingen en de opportuniteiten waar Brussel voor staat, beschrijven we in dit rapport.