Laatste 'Diverse Noen' voor de zomer (24 juni): over armoede bij minderheden (Brusselse context)

Meryem Kanmaz is doctor in de politieke wetenschappen (UGent). Ze deed onderzoek naar organisatievorming en emancipatiedynamieken van moslimminderheden in België. Ze heeft gewerkt bij het Minderhedenforum rond armoede bij minderheden in het algemeen en bij vrouwen in het bijzonder. Momenteel werkt ze als beleidsmedewerker en woordvoerder van de feministische denktank en actiegroep Furia (het vroegere VOK, organisator van de jaarlijkse Nationale Vrouwendag op 11 november).

In deze lezing zal Meryem Kanmaz eerst ingaan op armoede in het algemeen en bij mensen met een migratieachtergrond in het bijzonder. Vervolgens zoomt ze in op hoe armoede concreet inwerkt op de dagelijkse levens van minderheden in België, met een focus op de Brusselse context.

Praktisch

  • Wanneer: donderdag 24 juni van 12.30 tot 14 uur
  • Wat: lezing met Q&A
  • Waar: online via Zoom, schrijf u in

Iedereen is welkom!