Maak ouderen blij met een tekening of briefje

Heel wat ouderen in rusthuizen kunnen nu geen bezoek krijgen. Fleur hun dag op door ze een tekening of briefje te sturen. Stuur ze naar Brussels helps en wij verdelen ze over verschillende rusthuizen.

Hoe werkt het? 

  • Maak een tekening of schrijf een briefje.
  • Stuur ze op naar of steek ze in de brievenbus van VGC – Brussels helps, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
  • Of mail ze naar brusselshelps@vgc.be.
  • Of stuur ze digitaal met de Mobile Postcardapp van Bpost naar bovenstaand postadres. Met de code ‘LOVEYOU’ kunt u 10 echte postkaartjes versturen.
  • Brussels helps verdeelt de tekeningen, postkaartjes en brieven over verschillende rusthuizen in Brussel.

Dank u wel!