Meer dan 2000 zonnepanelen op VGC-gebouwen

Tegen 2040 wil het Brussels Gewest alle openbare gebouwen energieneutraal zien. De VGC maakt alvast werk van de transitie naar duurzame energie. In 2020 liet de VGC energiescans uitvoeren op 20 gebouwen, gevolgd door een overheidsopdracht voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit jaar nog zullen 19 gebouwen hun eigen hernieuwbare energie opwekken.

Eerste panelen in werking

Op 3 november 2022 werden de eerste zonnepanelen geplaatst, op de daken van Kasterlinden. De eerste installaties die effectief in werking werden gesteld, eind februari 2023, waren die bij GC Op-Weule en bij CLB N-Brussel. Momenteel liggen er al op 12 locaties zonnepanelen. Het installeren, bekabelen en keuren op de andere daken loopt momenteel op zijn einde.

Coöperatieve financiering

Voor dit project ging de VGC in zee met Ecopower. Deze coöperatieve producent en leverancier van hernieuwbare energie financiert de zonnepanelen en staat tot 2030 in voor de exploitatie en het onderhoud ervan. Na acht jaar wordt de VGC eigenaar van de installaties. De niet gebruikte elektriciteit kan de VGC dan aan het net verkopen.

Besparing van 800.000 kWh of 290 ton CO2 per jaar

In totaal installeert de VGC 2188 zonnepanelen. Alles samen gaat het om een vermogen van 886,21 kWp (kilowattpiek). Door over te schakelen naar lokaal geproduceerde groene stroom bespaart de VGC 800.000 kWh (kilowattuur) per jaar, en op die manier ook 290 ton CO2 per jaar.

De opbrengst van de zonnepanelen op VGC-gebouwen komt overeen met een gemiddeld energieverbruik van 400 Brusselse gezinnen.

Stap voorwaarts in ambitieuze klimaatdoelstellingen

Met dit project zet de VGC dus een stevige stap voorwaarts in de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het Brussels Gewest. Als overheid wil de VGC het goede voorbeeld geven en inspireren. Ook financieel kent het project alleen maar voordelen. Zo kunnen scholen in energiezuinige gebouwen besparen op hun energiefactuur, waardoor ze meer middelen kunnen besteden aan pedagogische doeleinden. 


Voor meer informatie over dit project of andere vragen rond het energiebeleid van de VGC: stuur een mail naar energie@vgc.be.