MeMosnaQs: speldoos om pedagogische kwaliteit te meten, nu ook buiten Brussel verkrijgbaar

Alle kinderdagverblijven in Brussel die aangesloten zijn bij het lokaal loket kunnen gratis een doos MeMosnaQs aanvragen bij hun regionaal ondersteuner. Andere geïnteresseerden kunnen de doos aankopen voor 35 euro.

Interesse?

Stuur dan een mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be met vermelding van het aantal exemplaren, de naam van uw organisatie en het adres waarop u de doos wil ontvangen.
Stort 35 euro op BE82 0910 1205 1368 (BIC CODE: GKCCBEBB) op naam van Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel.
Als mededeling bij de betaling noteert u “MeMosnaQs” + de naam van uw organisatie.
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, verzenden we de doos.

Meer info?

Neem contact op met de pedagogisch ondersteuners van Opgroeien in Brussel.