Onderwijscentrum Brussel helpt leerkrachten tot in de klas

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt ook in coronatijd steun en ondersteuning op maat van de scholen en de leerkrachten. Om achterstanden bij leerlingen weg te werken, wil het OCB de leerkrachten van het basisonderwijs en secundair onderwijs bijstaan tot in de klas met steun, advies en onderwijskundige hulp. De Onderwijsbibliotheek van het OCB blijft open om leerkrachten toe te laten materialen te ontlenen om hun afstandsonderwijs voor te bereiden.

Tijdens deze complexe onderwijsperiode ondersteunt het OCB de scholen noodgedwongen vanop afstand. Sommige onderwijsthema’s vragen in een grootstedelijke en meertalige context om bijzondere aandacht: omgaan met anderstaligheid, afstandsleren bij kansarme en kwetsbare leerlingen, contact houden met een diverse ouderpopulatie. 

Dit betekent dat scholen meer dan ooit moeten inzetten op taalonderwijs Nederlands, differentiatie, schakeljaren, ouderbetrokkenheid,… Het OCB biedt de school op deze vlakken tips, adviezen en ondersteuning. Het OCB ontwikkelt ook nieuwe instrumenten, materialen en tools, zoals tips over aanlooplessen bij meertalige leerlingengroepen of leerlingen motiveren bij afstandsleren.

In de klas

Om achterstanden te overbruggen en de nood aan voldoende onderwijskundig personeel op te vangen, kan het OCB na 18 mei ook ingezet worden op onderwijskundige taken, zoals les geven, versterken van differentiatiemaatregelen, wegwerken van achterstanden,… 

De onderwijsondersteuner kan bijvoorbeeld een klasgroep overnemen. De klas wordt dan opgesplitst in twee groepen die simultaan les krijgen via live-streaming, waarbij de onderwijsondersteuner één van de klasgroepen helpt. Of de onderwijsondersteuner wordt ingeschakeld als tweede leerkracht in de klas, al dan niet in een vorm van coteaching om meer differentiatie mogelijk te maken. En de onderwijsondersteuner kan ook remediërende of preteaching taken opnemen voor leerlingen die belangrijke achterstanden hebben opgelopen. Het OCB zal deze taken uitvoeren binnen de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen op het vlak van veiligheid en de contactbubbel.

Deze aanpak is tijdelijk en verloopt in nauw overleg met de directie, het zorgteam en de leerkrachten. Onderwijsondersteuners begeleiden meerdere scholen en kunnen niet in al hun scholen fysiek aanwezig zijn. Daarom worden de scholen geselecteerd op basis van hun reële noden, zoals het aantal niet bereikte en kwetsbare leerlingen of de mogelijkheden van het schoolteam. De andere scholen krijgen verder begeleiding vanop afstand.

Meer info

Meer info en de afspraken om leermiddelen op te halen vind je op de website van het OCB.