Onderzoek Odisee toont de drempels en nood van gezinsondersteuning voor Brusselse gezinnen

Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) voerde onderzoek naar de drempels en het gebruik van ondersteunende diensten en organisaties voor (toekomstige) ouders. Uit de bevraging bij zowel ouders als medewerkers, blijkt dat het aanbod te weinig bekend en bereikbaar is en ook niet altijd behoeften-dekkend.

Toch is de nood groot: 9 op de 10 van de bevraagde gezinnen wil informatie, ondersteuning of advies over de opvoeding (85,4%), ontwikkeling (91%) en vrijetijdsbesteding (tot 92%) van hun kinderen. Bij kwetsbare gezinnen zien werkveldactoren vooral een grote nood aan psychosociale steun en maatschappelijke dienstverlening.

Odisee gaat daarom, met steun van de VGC en in samenwerking met o.a. het Lokaal Gezinsondersteunend Netwerk van het Huis van het Kind, de komende twee jaar in drie wijken in Molenbeek aan de slag om het Brusselse gezinsondersteunend aanbod te versterken.

Meer informatie vind je in de samenvatting, het onderzoeksrapport en de ouderbrochure.