Opvang op school tijdens de paasvakantie

De Nederlandstalige basisscholen in Brussel en scholen van het buitengewoon onderwijs organiseren tijdens de paasvakantie gratis opvang van 8.00 tot 16.30 uur. De opvang is bedoeld voor kinderen van ouders die werken in de cruciale sectoren, voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Om uw kind in te schrijven, neemt u contact op met de school van uw kind(eren).

Gaat uw kind naar het gewoon secundair onderwijs? Sommige scholen organiseren ook opvang. Indien niet, dan kunt u met uw opvangvragen terecht bij het VGC-meldpunt via 02 563 03 45 of covid19opvangopschool@vgc.be. Er wordt dan gezocht naar een oplossing op maat.

Meer informatie leest u in het persbericht.