Projectoproep| Bezorg Brusselaars de ideale staycation

De maatregelen om de COVID19-pandemie te bestrijden, hebben een enorme impact op het dagelijkse leven van de Brusselaars. Ook in de zomervakantie zal dat nog het geval zijn. Meer mensen zullen thuis moeten blijven.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil daarom tijdens de zomervakantie van 2020 een aangepast en bijkomend vakantie-aanbod organiseren. Een aanbod dat tegemoetkomt aan de staycation-noden van de Brusselaars. We willen Brusselaars op een veilige manier laten samenkomen om te ontspannen, te sporten, te spelen … Initiatiefnemers die hiervoor een cultuur-, jeugd- of sportaanbod in de vrije tijd ontwikkelen, kunnen ondersteuning krijgen van de VGC.

Samen bezorgen we Brusselaars een onvergetelijke staycation.

Welke initiatieven komen in aanmerking?
• Het initiatief vindt plaats tussen 30 juni en 31 augustus 2020.
• De initiatiefnemer gebruikt het Nederlands in alle communicatie, ook tijdens de activiteiten.
• De initiatieven richten zich naar een Brussels publiek en zijn publiek toegankelijk.
• De initiatieven beantwoorden aan de veiligheidsmaatregelen die bepaald zijn door de lokale, regionale of nationale overheden.
• De initiatieven sluiten aan bij minstens een van de volgende thema’s:
- plezier in je buurt: initiatieven die plaatsvinden in een bepaalde straat, in een wijk of op een plein;
- plezier artistiek: artistieke interventies van kunstenaars;
- plezier digitaal: creatieve online initiatieven die de Brusselaars verstrooien;
- plezier senior: initiatieven gericht op senioren;
- petit plezier: initiatieven gericht op gezinnen met jonge kinderen.

Subsidie aanvragen?
Vul het aanvraagformulier in en stuur het via e-mail naar cultuur.jeugdsport@vgc.be of met de post naar:
VGC - Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Er zijn twee indienmomenten:
• uiterlijk op 20 juni: voor initiatieven vanaf 30 juni
• uiterlijk op 15 juli: voor initiatieven vanaf 1 augustus

Je kan maximum 10.000 euro krijgen voor je initiatief.

Meer info?
Je vindt alle info in het subsidiereglement.

Krijg je ondersteuning van de VGC voor je project in kader van Staycation BXL? Gebruik dan zeker in al je communicatie het Staycation BXL-logo en #staycationBXL.