Projectoproep: Living Labs - Brussel op vakantie

Ook dit jaar lanceert het Brussels Gewest de projectoproep 'Brussel op vakantie'. Het doel is om bottom-up projecten te ontwikkelen waarmee de autoluwe stad in de zomer kan worden getest, zodat burgers de doelstellingen van Good Move (het Gewestelijk Mobiliteitsplan) op de schaal van hun buurt kunnen ervaren.

Brussel Mobiliteit wil deze doelstelling versterken door de Brusselaars de mogelijkheid te bieden zich de openbare ruimte in hun buurt opnieuw toe te eigenen. Verenigingen worden uitgenodigd om in dialoog te gaan met buurtbewoners en samen de openbare ruimte van morgen uit te denken. De projectoproep heeft tot doel ideeën, noden en wensen naar boven te halen die de openbare ruimte kunnen verbeteren en mogelijk tot een toekomstige herinrichting kunnen leiden.

Via de organisatie van 'Living Labs' is het dus de bedoeling om burgerparticipatie en burgerinitiatieven te stimuleren door de openbare ruimte nieuw buurtleven in te blazen, ruimte te maken voor ontmoeting en ontspanning, en innovatieve configuraties te testen voorafgaand aan de mogelijke herinrichting in functie van het samenleven.

De maximale subsidie per project bedraagt 15.000 euro. Deadline om een dossier in te dienen: 17 april 2023.

Meer info via de website van Brussel Mobiliteit.