Staycation 2021: zomeraanbod voor en door Brusselaars

Brusselaars met straffe ideeën om de publieke ruimte om te toveren in een fijne verblijfplek, of om een aangepast vrijetijdsaanbod uit te werken, kunnen intekenen op één van beide projectoproepen.

De VGC vraagt aan organisaties en de Brusselse bewoners om een aangepast en uitgebreid vrijetijdsaanbod uit te werken voor Brusselaars die een staycation houden. Iedereen met een idee om er een onvergetelijke zomer van te maken, kan tot 5.000 euro steun krijgen voor het organiseren van jeugd-, cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten. Deze oproep schenkt extra aandacht aan (projecten die zich richten op) kinderen, jongeren, senioren en Brusselaars in een kwetsbare situatie en wil onze vele kunstenaars opnieuw aan de slag helpen en het culturele leven opnieuw laten floreren.

In totaal maakt het VGC-college 280.000 euro vrij om deze initiatieven te ondersteunen. Alle Brusselaars, organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven krijgen de kans om met hun ideeën een voorstel in te dienen voor 5 mei 2021. De activiteiten moeten plaatsvinden tussen 1 juli en 31 augustus 2021 en dat in de wijken verspreid over het hele Brussels Gewest. Alle activiteiten moeten toegankelijk zijn voor publiek en moeten logischerwijs beantwoorden aan de veiligheidsmaatregelen.

Meer info een intekenen op staycation.brussels 

Lees ook het persbericht.