Steunmaatregelen in Brussel

Verschillende overheden nemen  steunmaatregelen voor: 

 • werknemers en ambtenaren
 • zelfstandigen en verenigingen
 • gesubsidieerde organisaties 

Hier vindt u een handig overzicht van de maatregelen die gelden in Brussel. Dit overzicht wordt geactualiseerd, telkens wanneer de situatie en/of maatregelen wijzigen. 

Werknemers en ambtenaren

Maatregelen genomen door de Federale overheid

 • Wie tijdelijk werkloos wordt, heeft recht op een netto vergoeding die schommelt tussen 1.165 en 1.519 euro. Sommige werkgevers willen het verschil tussen de werkloosheidsvergoeding en je nettoloon (gedeeltelijk) compenseren. Maaltijdcheques worden niet uitbetaald.
 • Wie een stukje tijdelijk werkloos is, kan een aanmoedigingspremie van netto 90 tot 150 euro per maand krijgen. Voorwaarde is dat de omzet van het bedrijf waar je werkt met 20 procent gedaald is. je moet de premie als werknemer zelf aanvragen.
 • Ook interims en uitzendkrachten kunnen een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid,  wanneer het uitzendkantoor waarvoor ze werken die aanvraag indient.
 • Voor statutaire ambtenaren, stagiairs en studenten is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk.
 • Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt, en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.
 • Er is een uitstel van de afbetaling van het woonkrediet mogelijk voor mensen die in financiële problemen geraken. Voorwaarde is dat de persoon in kwestie niet meer dan 25.000 euro op zijn of haar spaarrekening heeft staan.

Maatregelen genomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Niemand kan worden afgesloten van water of elektriciteit, ook niet bij onbetaalde facturen. Huurders met achterstallige huur kunnen minstens nog tot 3 mei niet uit hun woning gezet worden, ook niet als de eigenaar zich kan beroepen op een vonnis van de vrederechter.
 • Huurders in sociale woningen die door de coronacrisis minder verdienen, kunnen vragen om hun huurprijs te verminderen via versnelde procedures.
 • Woningeigenaars krijgen twee maanden extra tijd om hun onroerende voorheffing te betalen.
 • Huurders van private woningen kunnen voorlopig niet uit hun woning gezet worden wanneer hun huurovereenkomst afloopt.
 • De opzegtermijn voor studentenkoten wordt met een maand ingekort.
 • Iedereen krijgt twee maanden extra tijd om zijn verkeersbelasting te betalen.

Zelfstandigen en ondernemingen

Maatregelen genomen door de Federale overheid

 • Werkgevers kunnen een vereenvoudigde aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid. Enkel COVID-19 als reden opgeven volstaat. De federale overheid betaalt bovendien 70 procent van het loon van de werknemers.
 • Er is een uitstel van betaling van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid mogelijk. Betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor de eerste twee kwartalen van het jaar kunnen worden uitgesteld tot 15 december 2020. Uitstel is automatisch voor horeca, recreatie, cultuur en sport, en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting. Andere ondernemingen die gesloten zijn, krijgen uitstel van betaling op basis van een verklaring op eer.
 • De betalingstermijnen van belastingen (btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting) zijn met twee maanden verlengd. Er worden voor die periode geen boete of bijkomende kosten aangerekend. 
 • Overbruggingsrecht
  • Een premie van 1.291 euro voor zelfstandigen (1.614 voor wie een gezin heeft) die minstens zeven dagen op rij moet stoppen door de crisis.

Maatregelen genomen door Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Hinderpremie
  • Er is een hindepremie van 4.000 euro voor bedrijven die moeten sluiten door de noodmaatregelen. De premie is gericht op de horeca- en reissector, kapperszaken, DVD/cassette/video-winkels, carwash, immomakelaars en krantenwinkels.
  • Alle kleine bedrijven en zelfstandigen met minder van 5 voltijdse werknemers krijgen een eenmalige premie van 2.000 euro. Iedereen die een ondernemingsnummer heeft, kan ervoor in aanmerking komen. De premie komt bovenop het federaal overbruggingskrediet.
 • Brussels waarborgfonds
  • Overheidsgarantie op bankleningen voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro. Bedoeld voor kmo’s en zelfstandigen.
 • Vrijstelling city taks voor hotels
  • Naast die vrijstelling is er ook de mogelijkheid om leningen aan een verlaagde interestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden. Horecazaken met meer dan 50 personeelsleden kunnen leningen tegen een verlaagde interestvoet krijgen.
 • Vrijstelling van de belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2020.

Verenigingen en gesubsidieerde organisaties

Maatregelen genomen door de Vlaamse overheid

 • Vrijwilligersverzekering
  • De Vlaamse regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Dit om de vele helpende handen extra te beschermen.
 • Deadline subsidieaanvragen
  • De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. De overheid stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Op de website van Brulocalis vindt u concrete info en deadlines terug.
 • Jeugdorganisaties 
  • Omdat veel jeugdorganisaties in financiële problemen kunnen komen door de afgelasting van hun kampen en activiteiten, roept de minister van Jeugd op om zoveel mogelijk solidariteit te tonen met jeugdorganisaties en inschrijvingsgeld, indien mogelijk, niet terug te vragen.
  • Wie het inschrijvingsgeld niet terugvraagt, kan nog steeds rekenen op een belastingsvermindering voor kinderopvangkosten erna.
 • Kinderopvang 
  • Voor de kinderopvang voor baby’s en peuters en de IBO’s zijn er compensatiesubsidies voorzien. 

Maatregelen genomen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 • Specifiek voor de VGC geldt dat ze de toegekende subsidies in 2020 volledig (100 procent) blijft uitbetalen en geen rekening houdt met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze context geëvalueerd worden.
 • De deadline voor het indienen van inhoudelijke en financiële verslagen over 2019  voor organisaties met een convenant of overeenkomst wordt verschoven naar 31 mei 2020.
 • Daarnaast werd de deadline voor het indienen van erfgoedprojecten verplaatst naar 1 mei 2020. De indieningsdatum voor trajectsubsidies kunsten werd verplaatst van 1 april naar 15 september.
 • Scholen van het Nederlandstalig Secundair Onderwijs en de derde graad van het basisonderwijs konden via de VGC laptops aanvragen voor de kwetsbare jongeren in de scholen. In totaal werden bijna 1.800 laptops verdeeld. Scholen die bericht krijgen dat kwetsbare jongeren ook internetproblemen hebben, kunnen met STARTPROjecten contact opnemen om dit probleem te regelen.
 • De VGC ondersteunde alle scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel die tijdens de paasvakantie de opvang van hun leerlingen op school bleven garanderen. Zo konden kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen actief zijn, leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en kinderen in een kwetsbare thuissituatie elke werkdag gratis opgevangen worden.

Maatregelen genomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Imago van Brussel 
  • De reeds toegekende subsidies voor evenementen in het kader van de ‘bevordering van het imago van Brussel’ worden niet teruggetrokken. Toegekende subsidies voor uitgestelde evenementen blijven toegekend.
  • Subsidies voor afgelaste evenementen mogen gebruikt worden om de facturen voor niet-annuleerbare uitgaven te betalen.
 • Sport en gelijk kansen 
  • Voor evenementen in het kader van sport, gelijke kansen en sociale cohesie geldt dat de subsidie van een afgeschaft evenement niet hoeft te worden terugbetaald als er kosten gemaakt zijn die niet teruggedraaid kunnen worden. Bij uitstel hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden. De analyse van de verantwoordingsstukken wordt versoepeld.
 • Covid-19 fonds 
  • De Brusselse regering heeft aanvullende steunmaatregelen voor de non-profitsector aangekondigd. Zij zullen hun subsidies kunnen behouden en er is 29 miljoen euro beschikbaar in een speciaal fonds.

Meer info 

Alle overheden van ons land hebben hun coronasteunmaatregelen op speciale websites gepubliceerd.

 

Dit overzicht kwam tot stand in samenwerking met BRUZZ.