Subsidies voor energiefactuur en duurzaamheidsingrepen voor Brusselse culturele, jeugd- en sportorganisaties

Het voorbije jaar zijn de gas- en elektriciteitsprijzen erg onstabiel geworden. Verenigingen en organisaties hebben al heel wat extra kosten gemaakt. De VGC ondersteunt culturele, jeugd- en sportorganisaties op korte termijn door een éénmalige tussenkomst en op lange termijn door ervoor te zorgen dat de energiefactuur naar beneden kan. Met een energiescan maakt de VGC de Brusselse vrijetijdsinfrastructuur futureproof.

Op korte termijn biedt de VGC een eenmalige energietussenkomst aan die rechtstreeks aan de organisaties wordt uitbetaald. Deze steun is specifiek bedoeld om de kosten van de energiefactuur te drukken. De VGC doet dit specifiek voor de lokale Brusselse werkingen, die niet kunnen rekenen op andere overheidssteun.

Op lange termijn maakt de VGC duurzame infrastructuuringrepen mogelijk. Naast de reeds bestaande subsidiekanalen om infrastructuur te bouwen en of renoveren, lanceert de VGC een projectoproep voor specifieke duurzaamheidsingrepen.

Al enkele maanden werkt de VGC samen met Bruxeo om organisaties een gratis energiescan aan te bieden. Zo'n scan identificeert knelpunten, helpt om gebouwen doelgericht energiezuiniger te maken en vormt de basis voor een projectaanvraag. Zo streeft de VGC naar maximale efficiëntiewinst.