Uitgebreide basisschool Boodschapinstituut Schaarbeek feestelijk geopend

Voor de renovatie combineerde de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten (KatOBA) het bestaande schoolgebouw met het aangrenzende vrijgekomen kloostergebouw van de zusters Annuntiaten in de Jan Stobbaertslaan in Schaarbeek. Het congregatiebestuur van de Annuntiaten in Heverlee verkocht het gebouw in Schaarbeek aan het schoolbestuur. Dat kloostergebouw met een nuttige vloeroppervlakte van 1.200 m² was zeer geschikt om gerenoveerd te worden tot schoolgebouw, in combinatie met de renovatiewerken die ook aan het schoolgebouw dienden te gebeuren.

De renovatie van beide gebouwen biedt bovendien de gelegenheid om de capaciteit van de basisschool te verdubbelen tot 440 plaatsen. Met de uitbreiding werkt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verder aan de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs. De school grensde al aan het kinderdagverblijf Robbedoes, dat ook via subsidies van de VGC en de Vlaamse gemeenschap tot stand was gekomen. 

De VGC subsidieert de renovatie voor het Boodschapinstituut met 330.000 euro. Daarnaast kon KatOBA nog een beroep doen op 1,1 miljoen euro capaciteitssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap en ongeveer 2 miljoen euro via AGION voor de aankoop van en werken aan het klooster via AGION.

De bouwwerken werden opgedeeld in drie fases. Eerst werd het klooster omgevormd tot schoolgebouw met moderne klaslokalen en polyvalente ruimtes. De school kreeg dan een nieuwe hoofdingang in de Jan Stobbaertslaan. Bij de tweede fase werd het huidige schoolgebouw aangepakt. De derde fase staat gepland voor de zomer van 2022. Dan bouwt het schoolbestuur een nieuw sanitair blok en krijgt de sportzaal een forse uitbreiding.