n Brussel - naar homepage

Verslag opening KANS en Abrusco

Op 6 februari stelden KANS en het vernieuwde Abrusco hun werking voor aan het grote publiek. Beide organisaties zetten in op het terugdringen van schooluitval in Brussel.

 

Na de verwelkoming door de voorzitter, Dries Vandermeersch, en een toespraak van Minister Guy Vanhengel, werd de werking voorgesteld. Het centraal meldpunt KANS en de versterkte werking van Abrusco doorbreken de negatieve spiraal van schoolmoeheid, spijbelen en uitval. Samen zorgen ze ervoor dat jongeren die dreigen uit te vallen, opnieuw de kans krijgen om hun leer- en loopbaan in handen te nemen.

Op vraag van de scholen, de ouders, de onderwijs- en welzijnspartners en de partners op het vlak van opleiding en tewerkstelling, zet de VGC zich achter een gecoördineerde en globale aanpak.

Meer info op kans.brussels en www.abrusco.be